1995-2010

Imprimeix PDF

Encara que VOLPA va començar el 1991, com a iniciativa dels provincials jesuïtes a Espanya, no va ser fins el 1995 quan VOLPA Catalunya esdevingué una entitat catalana pròpia i diferenciada de voluntariat de llarga durada. Pertanyent a la xarxa de VOLPA estatal, actualment amb nusos a Alboan -Euscadi i Nafarroa-, i a Entreculturas -resta d'Espanya-, 1995 va ser l'any d'impúls definitiu de VOLPA a Catalunya. El curs 1996-1997 VOLPA Catalunya va oferir el seu primer curs de formació en Voluntariat Social Internacional. Des d'aleshores, gairebé dos centenars de voluntaris en formació han passat per VOLPA Catalunya i prop de 40 voluntaris han treballat al menys durant dos anys en projectes de solidaritat i promoció de la justícia a diversos indrets del Sud, sobre tot Llatinoamèrica.

Durant 2010, doncs, celebrem els primers 15 anys de VOLPA al nostre país. Volem felicitar-nos en companyia del màxim nombre de persones que ens han acompanyat i que hem acompanyat: jesuïtes, coordinadors VOLPA, voluntaris, formadors del curs, tutors de voluntaris, representats de les contraparts al Sud, etc...

Una sèrie d'esdeveniments durant la tardor de 2010 serà central en la celebració dels 15 anys de VOLPA Catalunya.

diseño: iñaki m81