Informació general del Curs de Formació en Voluntariat Social Internacional

Imprimeix

El curs de formació en Voluntariat Social Internacional de VOLPA-Catalunya és un requisit previ per poder marxar com a voluntari a qualsevol projecte de promoció humana de països del Sud.

Continguts del curs i dates

1.Proporcionar un marc adequat de reflexió i discerniment sobre les pròpies motivacions, actituds i capacitats per a viure una experiència concreta de solidaritat al Sud.

2.Afavorir un procés personal d´obertura a una realitat socialment i cultural diferent a la pròpia que pugui concretarse en un compromís al servei d´una tasca sensibilitzadora i transformadora de la nostra societat.

3.Facilitar, a través del curs de formació, eines d´interpretació i anàlisi dels processos i les estructures en que es fonamenta la desigualtat social.

El curs de formació conté bàsicament quatre blocs:


Bloc 1: Solidaritat i Voluntariat

Conceptes bàsics. Definicions.

La cultura del voluntariat.

Motivacions i actituds del voluntari.

Anàlisi social. Globalització. Exclusió. Orientacions per al posicionament i l´acció.


Bloc 2: Relacions Sud-Nord

Desenvolupament. Concepte.

Mesura del desenvolupament.

Economia i desenvolupament.

Desenvolupament sostenible, humà i culturalment adaptat.

Població, medi ambient i desenvolupament.

Necessitats humanes i satisfactors.

Cultura i desenvolupament.


Bloc 3: Cooperació i voluntariat internacional

La cooperació. Participació dels pobles en el seu desenvolupament.

Voluntariat internacional.


Bloc 4: Amèrica Llatina

Marc històric i geogràfic.

Marc sociocultural.


Durada i dates del curs

Les sessions del curs de formació es duran a terme els dissabtes alterns al matí de 10:00 a 13:30 al Casal Loiola, c/. Balmes 138, de Barcelona, des del mes de gener al mes de juny.

Així mateix hi haurà dos caps de setmana intensius durant el curs, de dissabte al matí fins a diumenge al migdia, amb pernocta inclosa.